Brandschade opruimen

In het geval van calamiteiten, zoals bij brand wordt C.A. de Groot vaak ingezet als partner van de brandweer. In veel situaties assisteren wij de brandweer al tijdens de brand, om bijvoorbeeld met de kraan de brandhaard beter bereikbaar te maken. Het direct kunnen handelen, door de inzet van het juiste materieel en medewerkers en de kennis van deze situaties is essentieel bij een goede brandbestrijding. Bijvoorbeeld een asbestbrand, hierbij dient de situatie goed in kaart te worden gebracht, zodat er direct maatregelen getroffen kunnen worden om verdere verontreiniging voor directe leefomgeving en milieu te voorkomen. Na afloop van een calamiteit, levert C.A. de Groot de locatie zo goed mogelijk opgeruimd op met respect voor de omgeving.

Communicatie met de eigenaren en de verzekeringsmaatschappijen tijdens het nazorgtraject staat bij C.A. de Groot hoog in het vaandel.

Salvage en Calamiteiten dienst

Asbestcalamiteit, brand of stormschade? 24 uur bereikbaar

Certificeringen

Ook in het geval van calamiteiten, zoals bij brand wordt C.A. de Groot vaak ingezet als partner van de brandweer. In veel situaties assisteren wij de brandweer al tijdens de brand, om bijvoorbeeld met de kraan de brandhaard bereikbaar te maken, zodat de brandweer effectiever de brand kan bestrijden. Het direct kunnen handelen, door de inzet van het juiste materieel en medewerkers en de kennis van deze situaties is essentieel bij een goede brandbestrijding. Denk bijvoorbeeld aan een asbestbrand. Hierbij dient de situatie goed in kaart te worden gebracht, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden om verdere verontreiniging van de directe leefomgeving en milieu te voorkomen. Na afloop van een calamiteit, zal C.A. de Groot de locatie zo goed als mogelijk en met respect voor de omgeving opgeruimd opleveren.