Projecten die de bouw vooruit zijn

 

Elk gebouw, infra kunstwerk of fabriek is uniek, met gemiddeld 500 projecten per jaar, doen we toch nog dagelijks nieuwe ervaringen op. In de afgelopen 65 jaar zijn er vele projecten voorbijgekomen van grote totaalsloopwerken tot specialistische renovatie sloopprojecten. Projecten ingedeeld naar discipline en type project. Sloopwerken, asbestwerken, bodemsaneringen en brandschades per categorie en per type opdrachtgever.

Bij elk sloopproject hoort een uitgebreid omgevingsmanagementtraject. We hebben tegenwoordig met veel verschillende partijen te maken als het gaat om slopen. Naast de opdrachtgever worden onder andere ook de particuliere omwonenden, nutsbedrijven, lokale en/ of  landelijke overheid, omgevingsdienst, certificerende instelling en de arbeidsinspectie geïnformeerd, alvorens we gaan starten. Elk project vereist een veiligheidsplan op maat. De asbestsanering voor mutatiewerkzaamheden van woningbouwverenigingen vereisen een ander specialisme dan de sanering van grote fabrieksinstallaties of het verwijderen van asbesthoudende golfplaten.

Bij brandschades wordt C.A. de Groot veelal direct tijdens de brand ingeschakeld om de brandweer te assisteren met de eerste sloopwerkzaamheden tijdens het blussen, maar ook daarna wordt het salvage traject en de opruimwerkzaamheden in gang gezet.

Pagina 1 van 212