Industrieel sloopwerk

Het slopen van fabrieksonderdelen of demonteren van installaties is een specialisme van C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V. Grote opslagtanken die aan vervanging toe zijn, complete fabriekslijnen die gemoderniseerd dienen te worden of een aanpassing behoeven in het bestaande productieproces. Over al uw vraagstukken, zoals het hergebruiken van installaties of een complexe demontage binnen een doorlopend productieproces denkt C.A. de Groot graag al voorafgaand met u mee.

Geen fabriek, installatie of productieproces is hetzelfde, dus voor veel van deze specialistische werken is geen vaste sloopoplossing. Uit ervaring is gebleken dat hoe eerder het uitvoerend sloopbedrijf in het proces betrokken wordt bij de voorbereiding des te efficiënter en veiliger het project verloopt.

 

Verwijderen industriële tank

Werkvoorbereiding

Communicatie vergt een groot deel van de werkvoorbereiding. De afstemming met alle partijen als het zaagbedrijf, kraanbedrijf, transporteur en operationeel verantwoordelijke van de fabriek komen tijdens de voorbereiding aan de orde. Een door ons opgesteld sloopveiligheidswerkplan wordt alvorens de start van het werk gecontroleerd door de veiligheidscoördinator.

Gebleken is dat veel zaken tijdens de werkvoorbereiding getackeld kunnen worden alvorens de uitvoering van de sloop plaatsvindt. Dit soort revisies, demontages of verbouwingen gaan voor de opdrachtgever vaak gepaard met een stilstand van de productielijn. Zo werken wij desgewenst in het belang van de opdrachtgever zo efficiënt mogelijk in een kort tijdsbestek zoals 24- uurs ploegendiensten.

 

 

Sloop contact openingstijden telefoonnummer

Industriële sloop ervaringen

C.A. de Groot is sinds 1995 huisaannemer op het TATA Steel terrein in IJmuiden. Daar hebben wij inmiddels ruime ervaring opgedaan binnen alle fabriekslijnen. Complete daken van fabrieken zijn vervangen, schoorstenen gesloopt met behulp van explosieven en opslagtanken gereinigd en gesaneerd. Maar ook het specialistische werk als het het verwijderen van vuurvaste wandbekleding in een oven of het asbestkoord tussen afsluiters saneren is onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden op het fabrieksterrein van TATA Steel IJmuiden.

 

Opdrachtgevers waar wij al meerdere unieke projecten voor hebben gesloopt en of gesaneerd

Cargill Amsterdam

DSM Geleen

Botlek

Shell Rotterdam

HVC Alkmaar

Liandon

 

 

Veiligheid

De veiligheid en kennis van zaken staat bij industriële sloopprojecten voorop. Werken met chemische stoffen als asbest, radioactief afval, vetten, olie of andere gevaarlijke stoffen vereisen een specialistische productkennis. Tanks, leidingen en opslagbuffers worden vooraf aan verwijdering geheel specialistisch gereinigd.

In veel gevallen blijft de fabriek geheel of deels operationeel in werking en dient er naast de veiligheid ook rekening te worden gehouden met het operationele productieproces van de opdrachtgever. Want C.A. de Groot is de bouw ver vooruit!

KLM Compliment Safety & Compliance manual

Industrieel sloopwerk

Bel of mail ons voor een vrijblijvend inventarisatie en adviesgesprek