Aanbod circulaire producten

Gecertificeerd asbestverwijderaar

Correcte uitvoering wordt geborgd door een juiste werkvoorbereiding. Ieder project is uniek en wordt door ons als zodanig benaderd en behandeld. Per project wordt een asbestsaneringsdraaiboek opgesteld, waarin zaken als asbestinventarisatie, asbestsaneringstechnieken en eindmetingen en de hiermee samenhangende risico’s en maatregelen in kaart zijn gebracht. Als specialist in asbestverwijdering zijn wij gecertificeerd volgens de SC-530 norm en gemachtigd het SCA-merkteken te voeren. Door middel van continue interne en externe controle op naleving van de wet- en regelgeving wordt een kwalitatieve en zorgvuldige uitvoering en oplevering gegarandeerd.

Procescertificaat asbestverwijderen

In het asbestverwijderingsbesluit is vastgesteld dat het verwijderen van asbest uitsluitend door een deskundig en gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf mag worden uitgevoerd. Het procescertificaat asbestverwijderen, voorheen SC-530 staat voor veilig en verantwoord saneren. Een asbestsaneringsbedrijf in bezit van dit certificaat kan daarmee aantonen dat het werkt volgens de wet- en regelgeving. Dit certificaat schrijft voor aan welke stappen het saneringsproces moet voldoen. Dat de medewerkers juist zijn opgeleid als Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV-er) of als Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA-er). Hoe de kwaliteit binnen het asbestsaneringsbedrijf wordt gewaarborgd. De erkende certificerende instelling Normec toetst C.A. de Groot jaarlijks of wij hieraan voldoen. Op de certificeringsmonitor kunt u de actuele stand van zaken zien omtrent de kwaliteit van onze asbestprojecten.

Voor 2024 moet het asbest van uw dak!!

Vraag vrijblijvend een volledige offerte aan