Aanbod circulaire producten

Bodem saneren

Bij de aanvraag van een milieuvergunning, een bouwvergunning of bestemmingswijziging blijkt een bodemsanering vaak noodzakelijk te zijn. C.A. de Groot Asbestsanering en Milieutechniek B.V. beschikt over de kennis, de mensen en de middelen om dergelijke sanerigsprojecten adequaat uit te voeren. Het is zaak dat bij een bodemverontreiniging iedereen zijn verantwoording neemt. C.A. de Groot staat u graag bij in advies en uitvoering van deze werkzaamheden. Verantwoord en voorbereid, dat is waar het bedrijf voor staat. Want C.A. de Groot is de bouw ver vooruit!

C.A. de Groot Bodemsanering Paardenmarkt Alkmaar

Verontreinigde bodem laten schoonmaken?

Neem contact met ons op