Aanbod circulaire producten

Uit de brand helpen

Tijdens de uitslaande nieuwjaarsbrand, is C.A. de Groot door de Veiligheidsregio Noord Holland Noord ingeschakeld om de brandweer te assisteren tijdens de bluswerkzaamheden. De voorpui van het compleet verwoeste winkelpand moest worden gesloopt, zodat de brandweer beter zicht en bereik had op de brandhaard. De 2 kranen van C.A. de Groot zijn tot laat op de nieuwjaarsavond bezig geweest met het slopen van de winkelpanden om instortingsgevaar te voorkomen.

Brandschade calamiteit

Brandschade opruimen

Na onderzoek van de technische recherche en verzekering is er besloten beide panden te slopen en de naastgelegen panden te beschermen tegen instortingsgevaar. Een stadsbepalende monumentale voorgevel is gespaard gebleven tijdens brand en wordt tijdens de sloop gestut, ondersteunt en ingepakt om in de nieuwbouw te verwerken.

Na een verplichte asbestinventarisatie en asbestsanering worden alle brandrestanten afgevoerd en kan er begonnen worden met totaalsloop van de winkelpanden.

 

 

Bodemsanering & archeologisch onderzoek

Het winkelgebied van Alkmaar is oud en aangewezen als archeologisch gebied, daarom wordt een verplicht archeologisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Alkmaar. Gedurende deze 8 weken heeft C.A. de Groot de archeologische dienst met kraan geassisteerd om de grond af te speuren naar archeologische vondsten.

Daarna kon de werkelijke bodemsanering beginnen en is de grond bouwrijp gemaakt voor wederopbouw van een nieuw winkelpand.

Opdrachtgever:

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Waardijk Schoenen

Opdrachtomschrijving:

  • Brandschade opruimen
  • Asbestverwijdering
  • Totaalsloop
  • Scheiden en afvoeren bouw- en sloopafval
  • Graaf werkzaamheden tijdens archeologisch onderzoek
  • Bouwrijpmaken terrein

Periode:

januari  2015 – september 2015

Bodem calamiteit brand langestraat