Aanbod circulaire producten

C.A. de Groot Groep verlengd certificaat CO2 prestatieladder weer met 3 jaar!

 

Afgelopen week hebben de auditoren van Normec ons bedrijf weer doorgelicht. Nu zijn wij dit als volledig gecertificeerd sloop en asbestsaneringsbedrijf gewend en gebeurt dit jaarlijks op meerdere specifieke facetten voor de  diverse certificaten die we beheersen. Toch blijft de controle, dat geen wantrouwen is, altijd enigszins spannend of alles juist is verlopen.

 

 

Co2-prestatieladder c.a de groot

CO2 Footprint 2019

Ditmaal lag de focus op onze CO2 emissie en alle inspanningen die onze organisatie in de breedste zin het woord hiervoor verricht. Onze berekende footprint van 2019 geeft aan dat wij 465 ton CO2 hebben uitgestoten tijdens onze dagelijkse werkzaamheden en bewegingen. Dit is weliswaar verhoogd ten opzichte van 2018, maar daar tegenover staat dat er met meer medewerkers, ook meer omzet is gedraaid. De onderbouwing hiervan, inclusief alle registraties worden tijdens deze audit gecontroleerd.

Wij zijn trots te melden dat wij de CO2 certificaat middels de verlengingsaudit zonder opmerkingen of afwijkingen hebben verlengd.

 

De implementatie van onze bepaalde acties naar aanleiding van de gestelde doelen, zullen wij in de toekomst verder uitrollen binnen de organisatie van C.A. de Groot. Met deze verduurzaming leveren wij onze bijdrage aan een beter milieu voor nu en in de toekomst!  Het hele rapport en onze CO2 footprint lezen kan hier.