Aanbod circulaire producten

Keurmerk voor aannemer vanCertificaten Kwaliteit Sloop sloopwerken

 

Kwaliteit, Arbeidsveiligheid en Milieu is van essentieel belang binnen onze organisatie. De certificaten zijn  een vereiste in onze branche. Met een volledig gecertificeerd kwaliteit- en veiligheidssysteem, wordt het kwaliteitsniveau binnen onze gehele dienstverlening gewaarborgd. Dit kwaliteitszorgplan is omschreven in de beleidsverklaring van C.A. de Groot Groep B.V. Door doelmatig bedrijfsbeheer streven wij naar een constante kwaliteit en klanttevredenheid binnen onze dienstverlening.

 

Dit, in combinatie met een efficiënte bedrijfsvoering en een flexibele houding, maakt C.A. de Groot tot uw betrouwbare partner. Professioneel en met een duidelijk adviserende rol richting haar opdrachtgevers.

Bedrijfsaansprakelijkheids- en milieuschade-verzekering (inclusief asbestdekking) en een doorlopende CAR verzekering zijn voor al onze projecten 100% geborgd, beter bekend als de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA).

C.A. de Groot kwaliteit sloop en asbest

CO2 Footprint

C.A. de Groot heeft duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda staan. Sinds 2012 meten wij jaarlijks onze footprint die wij achterlaten middels het CO2- Bewust Certificaat. Het hulpmiddel dat hierbij gebruikt wordt, is de CO2- Prestatieladder.CO2 prestatieladder [LC]

Met het communiceren van ons beleid in het plan van aanpak om de CO2 uitstoot te reduceren, de genomen maatregelen en de Carbon Footprint geregistreerd op het CO2 bewust certificaat willen wij anderen ook stimuleren om duurzame keuzes te maken.

Onze certificaten

$blok_1_icoon['alt'];

VCA** Certificaat

Wij zijn in bezit van het Certificaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Dit betekend dat wij handelen volgens de richtlijnen van het VCA-certificaat dat er toe bijdraagt de veiligheid binnen alle werkzaamheden te beheersen.

Wij zijn in bezit van het Certificaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Dit betekend dat wij handelen volgens de richtlijnen van het VCA-certificaat dat er toe bijdraagt de veiligheid binnen alle werkzaamheden te beheersen.

$blok_2_icoon['alt'];

SVMS-007 Certificaat

BRL Stichting Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemer. Hierin staat de beheersing van een zorgvuldige werkvoorbereiding, een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject

BRL Stichting Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemer. Hierin staat de beheersing van een zorgvuldige werkvoorbereiding, een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal.

$blok_3_icoon['alt'];

Procescertificaat Asbestverwijderen

Ascert is een beheerstichting van asbest certificaten Het gaat hierbij om certificatie van het proces van asbestinventarisatie en -verwijdering. Wij zijn in bezit van het verplicht gestelde Procescertificaat Asbestverwijderen (voormalig) SC-530 en

Ascert is een beheerstichting van asbest certificaten Het gaat hierbij om certificatie van het proces van asbestinventarisatie en -verwijdering. Wij zijn in bezit van het verplicht gestelde Procescertificaat Asbestverwijderen (voormalig) SC-530 en voldoen daarmee aan de richtlijnen die gelden voor arbeidsveiligheid en het voorkomen van de verspreiding van asbest naar mens en milieu.

$blok_1_icoon['alt'];

ISO 14001 certificaat

Wij voldoen aan de ISO eisen voor het milieumanagementsysteem. ISO 14001 is dé standaard om milieuprestaties te verbeteren en internationaal de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te tonen.

Meer

$blok_2_icoon['alt'];

ISO 9001 Certificaat

Wij zijn in het bezit van het ISO 9001 certificaat, daarmee tonen wij aan te beschikken over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagement- systeem conform de ISO 9001. De norm ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan de eisen van klant, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

$blok_3_icoon['alt'];

BRL SIKB Certificaat

Certificaat BRL SIKB 7000 beschrijft de werkwijze bij de uitvoering van (water)- bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem conform Wm, Wbb, Waterwet en BUS. Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.

Heeft u een vraag over onze certificaten?

CO2 KAM coordinator ca de groot
CO2 KAM coördinator ca de groot

Vraag het onze KAM coördinator Pieter Kesselaar

Certificeringen