Aanbod circulaire producten

Onze CO2 footprint is verkleind

De CO2 footprint die wij als sloopbedrijf achterlaten is gereduceerd. Bewuster omgaan met energie en brandstoffen heeft er toe bijgedragen dat wij onze footprint in 2018 met bijna 100 ton uitstoot op jaarbasis hebben weten te verminderen. De totale CO2 emissie van C.A. de Groot Holding B.V. (scope 1&2) voor 2018 bedraagt 408 ton CO2eqDeze hoeveelheid is gekoppeld aan de berekeningssystematiek van de VCA** norm. Wanneer wordt gekeken naar de emissie van 408 ton CO2eq. over 65 medewerkers , dan is de uitstoot per medewerker 6,3 ton CO2eq.

Door deel te nemen aan de CO2 prestatieladder registreren wij per kwartaal onze verbruiken, welke wij in een jaarlijkse footprint rapportage verwerken. Jaarlijks wordt dan de hand van deze uitkomsten bekeken, hoe we deze CO2 uitstoot bedrijfsbreed kunnen reduceren. Lees de uitgebreide footprint informatie in ons verslag over de CO2 reductie.

CO2 footprint verkleint door bewust slopen en asbest saneren