Assistentie bij felle brand Moso Bamboe fabriek Zwaag

In de vroege ochtend van 22 februari wordt het calamiteitennummer van C.A. de Groot gebeld door de meldkamer brandweer van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord. De hydraulische bandenkraan gaat direct op transport om assistentie te kunnen verlenen aan de brandweerlieden in Zwaag. De fel uitslaande brand in Bamboefabriek Moso kan helaas niet op tijd worden geblust, waardoor het fabriekspand verloren is gegaan.

Directe assistentie bij brand Moso Bamboe Zwaag