Aanbod circulaire producten

C.A. de Groot Groep 65 Jaar

Met ons motto: C.A. de Groot is de Bouw ver Vooruit, hebben wij al 65 jaar succes. Daarom hebben wij het jubileum jaar 2019 aangegrepen aan om 65 jaar vooruit te blikken. De wereld verandert, dus ook de werkmethoden en denkwijzen, ook wel betiteld als omdenken, stilstand is achteruitgang.

Slopen betekent verandering van het oude en vooruitblikken op dát wat er in de toekomst gaat plaatsvinden. Belangrijk hierbij is van te  voren te bepalen, wat de wens is en waar de behoefte ligt? Je verandert tenslotte iets om er wat beters in de toekomst voor terug te krijgen. In dit veranderingsproces spelen wij al decennia een pro actieve rol en zijn daarmee de DE BOUW VER VOORUIT.

Lees hier ons online jubileum magazine: SLOOP, Blik op de Toekomst  over de ontwikkelingen op het gebied van sloop, asbest en milieu. Een blik vooruit op de trends en ontwikkelingen van onze mooie sloop sector en de route van C.A. de Groot naar een veilige, circulaire en duurzame toekomst.

https://ca-degroot.nl/magazine-65-jaar/

C.A. de Groot de Bouw ver Vooruit

Beweging is vooruitgang…. sinds 2001 staat de derde generatie De Groot aan het roer en is daarmee verantwoordelijk voor de complete bedrijfsvoering van de huidige organisatie. Een organisatie, waarbij Veiligheid, Kwaliteit en technische vakbekwaamheid voorop staan. Een familiebedrijf die een moderne administratieve en digitale groei heeft doorgemaakt om ook op de werkvloer klaar te staan voor de toekomstige ontwikkelingen van het digitaal en papierloos werken

C.A. de Groot staat bekend als een degelijk en goed geoutilleerd sloopbedrijf met circa 40 technisch ervaren en getrainde medewerkers. C.A. de Groot is voor al haar expertises volledig gecertificeerd en lid van diverse branche initiatieven waaronder de VERAS en EDA. Inmiddels werken wij al vele jaren voor een vast aantal opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren.  Projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, vastgoedmaatschappijen, NUTS bedrijven, petrochemische industrie zorginstellingen, scholen en opleidingsinstanties, weten onze kwaliteit en ontzorgende manier van werken te waarderen. Ook de overheid en diverse grotere bouwbedrijven en aannemers maken veelvuldig gebruik van onze expertises.

Werken in deze diverse branches, vereist niet alleen verschillende slooptechnieken, maar ook een specifiek plan van aanpak met daarbij steeds meer aandacht voor de omgeving, mens en natuur. Een aanpassing binnen een fabriekspand, wordt uiteraard anders aangepakt dan de renovatie van een ziekenhuis.

 

 

Hoe het begon

De C.A. de Groot Groep is een innovatief, landelijk opererend bedrijf gespecialiseerd in sloop- en demontagetechniek, milieutechniek en reststoffen-verwerking. Het familiebedrijf, opgericht in 1954 door de naamgever C.A. de Groot. Destijds begonnen met handmatig slopen van de conservenfabriek Hoogenstraaten in Alkmaar.

Het machinepark, de sloopkennis en technische ervaring werden uitgebreid tot een professioneel team van deskundige slopers. Verscherpte wetgeving, eisen op het gebied van Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg en de professionalisering van de sloopbranche hebben er toe geleid dat het bedrijf zich door de jaren heen heeft ontwikkeld en gespecialiseerd in maatwerk gepaste slooptechnieken.

C.A. de Groot Asbestsanering- en Milieutechniek

In 1994 na het verbod op het gebruik van asbest in de bouw heeft C.A. de Groot zich toegespitst op het verwijderen van asbest en milieutechniek. Met het behalen van het voormalig wettelijk verplichte SCA-530 certificaat en het opleiden van de medewerkers tot deskundig asbestverwijderaar is C.A. de Groot Asbestsanering en Milieutechniek BV opgericht. Als snel blijkt dat bijna elk sloopproject een asbestverontreiniging bevat. Om de opdrachtgever te ontzorgen en de werkzaamheden te verbreden, worden ook de BRL-SIKB certificaten voor bodemsaneringen behaald en de medewerkers opgeleid tot DLP-er. Zo kan het gehele slooptraject van aanvraag tot bouwrijp opleveren van een locatie in één vakbekwame hand bij C.A. de Groot blijven.

C.A. de Groot Reststoffen en Reststoffen Centrale Alkmaar

Met de toenemende vraag naar hergebruik van duurzame grondstoffen is C.A. de Groot haar activiteiten in 2007 gaan uitbreiden met de bv C.A. de Groot Reststoffen voor de opslag en overslag van onze reststoffen. Dit heeft zich geuit in een samenwerkingsverband met SUEZ Recycling en C.A. de Groot Reststoffen voor de inzameling, overslag en uitsortering van reststoffen in onze eigen sorteerhal. RCA Verwerkt nu jaarlijks ca 40.000 ton afval vanuit onze eigen sloopprojecten, maar ook van zakelijke klanten en particulieren die dagelijks ovder de weegbrug komen.

Deze samenwerking heeft er toe geleid dat wij in 2012 naar de nieuwe locatie op de Koelmalaan 55 in Alkmaar zijn verhuist.

 

RCA afval storten Koelmalaan alkmaar
Vestiging Velsen

Onze vestiging in Velsen is in 1995 geopend om onze vaste opdrachtgever TATA Steel IJmuiden dagelijks te kunnen bedienen. Met een vaste ploeg van ca 15 vaste medewerkers draaien we op TATA dagelijks grote industrieel projecten. Vele grote stilstanden, dakrenovaties, ontmantelingen van tanks en asbestsaneringen van installaties is onze dagelijkse verantwoordelijkheid.

Vandaar uit hebben wij de kennis in de petrochemische industrie verder uitgebreid en zijn we gespecialiseerd in het ontmantelen en demonteren van grote (chemische) installaties.