Projecten die de bouw vooruit zijn

 

Projecten ingedeeld naar discipline en type project. Sloopwerken, asbestwerken, bodemsaneringen en brandschades per categorie en per type opdrachtgever. In de afgelopen jaren zijn er vele projecten voorbijgekomen van grote totaalsloopwerken tot specialistische renovatie sloopprojecten.

Per project wordt een veiligheidsplan op maat gemaakt. De asbestsanering voor mutatiewerkzaamheden van woningbouwverenigingen vereisen een ander specialisme dan de sanering van grote fabrieksinstallaties of het verwijderen van asbesthoudende golfplaten.

Bij brandschades wordt C.A. de Groot veelal direct tijdens de brand ingeschakeld om de brandweer te assisteren met de eerste sloopwerkzaamheden tijdens het blussen, maar ook daarna wordt het salvage traject in gang gezet.

Pagina 1 van 212