Infra is Tijd

Deze projecten staan vaak onder strakke tijdsplanning en een kritische milieudruk. C.A. de Groot zet bij dit type sloopwerken zwaar materieel in om zo efficiënt mogelijk te werken en daar waar nodig in 24 uurs continu dienst te draaien. Omdat deze werkzaamheden dicht bij de mens en natuur staan, wordt er altijd een plan van aanpak gemaakt om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omgeving.