Aanbod circulaire producten

Burger- en Utiliteitssloop

De uitdaging bij het slopen van burger- en utiliteitsgebouwen is vaak het slopen op de krappe ruimte van de locatie en de beperkte infrastructuur van de omgeving. Al in het voortraject en tijdens het werk wordt veel aandacht besteed aan de sloopmethode van de sloopwerkzaamheden in de publieke, veelal drukke en dicht bebouwde gebieden. Inzet van het juiste materieel, of werken op flexibele tijden voor de minste overlast voor de omgeving is essentieel. Voorafgaand aan elk offertetraject wordt er altijd een schouw op de locatie gedaan, om in te schatten alwaar we tijdens de sloopwerkzaamheden rekening mee dienen te houden.

Uitdagingen

De infrastructuur van openbare gebouwen als ziekenhuizen, scholen, overheidsgebouwen, zwembaden of zorginstellingen zijn aan continue veranderingen onderhevig. Deze panden vereisen vaak een wettelijke moderniseringen voor arbo, kwaliteits- en/ of milieuverbeteringen. Hierbij zijn stofvrij, geluidsarm, trillingsvrij slopen enkele vereisten. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de Wet flora en Fauna beheer.

Woonruimte creëren in kantoorpanden

Daar waar voorheen gebouwen rigoureus gesloopt werden, kiezen opdrachtgevers steeds meer voor duurzame renovatie of gedeeltelijke sloop door demontage.

Ombouwen is het nieuwe verbouwen
Tegenwoordig is het uitvoeren van sloopwerken ten behoeve van ombouwen een actueel onderwerp. Hierbij worden leegstaande utiliteitsgebouwen geschikt gemaakt voor woondoeleinden. Het ombouwen van kantoren naar (studenten)woningen of hotels is daar een goed voorbeeld van. Voor deze nieuwe vorm van bouwen is ook en andere sloopgedachte en aanvalstechniek nodig. De machinale sloop krijgt hierin steeds meer een ondersteunde taak. In plaats van gebouwen te slopen door te knippen en te vergruizen, worden gebouwdelen zoals gevelpanelen soms z’n geheel gedemonteerd en afgehezen.