Aanbod circulaire producten

Totaalsloop sportcomplex Huiswaard

In opdracht van de gemeente Alkmaar werd op vrijdag 14 juli een start gemaakt met de sloop van de gebouwen van het voormalige sportcomplex van Huiswaard en Go Ahead aan de Hoornse Vaart. De sloop werd officieel geopend door twee wethouders van de gemeente Alkmaar.

Sloopkraan voor sportcomplex

Totaalsloop en bouwrijp maken

De opstallen zijn gesloopt en afgevoerd en het terrein is bouwrijp opgeleverd t.b.v het nieuwbouwproject De Vaart.

sloop kraan

Opdrachtgever:

Gemeente Alkmaar, sector VME

 

Opdrachtomschrijving:

  • Asbestverwijdering (openlucht en containment sanering)
  • Totaalsloop
  • Scheiden en afvoeren bouw- en sloopafval
  • Bouwrijpmaken terrein

 

Periode:

juni 2015 – september 2015

Feestelijke aftrap totaalsloop sportcomplex Huiswaard