Samenwerkingsverklaring asbestdaken getekend

Vorige week is de samenwerkingsverklaring asbestdaken getekend. Nadat de wettelijke verplichting voor het verwijderen van alle asbestdaken voor 2024 niet haalbaar bleek, is er gezocht naar een andere oplossing. “Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen, blijft voor al deze partijen onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod.

Er is gesproken over de mogelijkheden van een fonds voor particuliere dakeigenaren en een samenwerkingsverband van diverse partijen op te zetten. Dit geldt zowel voor de juiste communicatie,  goede eenduidige voorlichting, verantwoordelijkheid en noodzaak van professioneel saneren en vakkundig asbest verwijderen.

Lees hieronder de inhoud van de samenwerkingsverklaring 

 

Asbest verwijderen expeditie bedrijf