Werk jij echt veilig?

Spreek jij iemand aan op een een onveilige werksituatie? We denken van wel, maar de praktijk blijkt dat een ongeval in een klein hoekje zit. Nog even dit of nog een keer dat…. en juist dan gebeurt het. Om echt de veiligheidscultuur en het bewustzijn bedrijfsbreed aan te pakken te veranderen, zijn wij ons gaan certificeren voor de Veiligheidsladder. Afgelopen week heeft #Normec Certification bij ons de audit van de Safety Culture Ladder afgenomen. Trots om te kunnen melden dat we trede 3 van de 5 hebben behaald. Tijdens de interviews zijn de veiligheidscultuur, gedrag en houding aan de orde gekomen.

SCL trede 3

Samen werken aan bewust veilig werken!

Afgelopen week vond binnen de C.A. de Groot bedrijven de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) audit plaats. Hierbij gingen wij op voor Trede 3. Tijdens de audit door Normec Certification is bedrijfsbreed gekeken naar veiligheidsbewustzijn, het gedrag van alle teamleden en de veiligheidscultuur binnen de organisatie. We zijn enorm trots u te kunnen melden dat wij Trede 3 op de ladder hebben weten te behalen!

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om veiligheidsbewustzijn te vergroten en veilig gedrag en handelen te stimuleren. Dit met als doel het terugdringen van het aantal onveilige situaties en incidenten met verzuim en schade.

OPEN CULTUUR

De auditoren van Normec spraken over een ‘open’ cultuur met trotse en betrokken medewerkers, waarbij veiligheid goed tussen de oren zit! Een mooier compliment kan je bijna niet krijgen.

De grootste uitdaging voor de toekomst is om iedereen hierin te blijven meenemen. Door de lat hoog te leggen zijn we in staat de veiligheidscultuur binnen het bedrijf te vergroten. Hierbij moet iedereen echter wel aangesloten zijn én blijven. Hier liggen dan ook kansen om de komende jaren op Trede 3 te blijven staan, dan wel onze positie op dit gebied verder te versterken. C.A. de Groot wil hiermee ‘de bouw ver vooruit’ blijven.