Keurmerken, verzekeringen & certificaten

Kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu zijn van essentieel belang in onze organisatie. Certificaten zijn een vereiste. Met een volledig gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidssysteem waarborgen we dan ook kwaliteitsniveau van onze gehele dienstverlening, zoals omschreven in het kwaliteitszorgplan in onze beleidsverklaring. Scroll naar beneden voor onze certificaten.

Daarbij voldoen we uiteraard ook aan de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA); een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, milieuschadeverzekering (inclusief asbestdekking) én een doorlopende CAR verzekering zijn voor al onze projecten geborgd.

Met doelmatig bedrijfsbeheer streven we naar een constante kwaliteit en klanttevredenheid. Tel daar een efficiënte bedrijfsvoering en een flexibele houding bij op en C.A. de Groot is uw betrouwbare partner. Professioneel en met een duidelijke adviserende rol richting u als opdrachtgever. 

Veiligheid, maatregelen en gedragsregels

Binnen onze organisatie wilt iedereen veilig werken en dat kan alleen als de gehele organisatie werkt volgens onze gedragsregels, ook wel de ''Big Six Safety Rules''. De gedragsregels zijn er om een eenvoudig en duidelijk beeld te creëren wat veilig werken precies inhoudt en hoe dit nageleefd kan worden.

De gedragsregels zijn bij iedere werknemer bekend en worden ook voor ieder project besproken zodat zowel onze eigen werknemers en partners of opdrachtgevers hieraan herinnerd worden. Uiteraard is iedere veilige situatie anders en zijn factoren zoals de inrichting van de werkplaats, logistieke routes en de omgeving bepalend. Ongeacht deze factoren vormen de Big Six Safety Rules wel de basis voor het creëren en behouden van veilige werksituaties.

De Big Six Safety Rules van C.A. de Groot

CO2 Footprint

C.A. de Groot heeft duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda staan. Met de CO2 Prestatieladder meten we jaarlijks onze CO2 footprint en registreren wij deze op het CO2 Bewust Certificaat.


Door zowel maatregelen te nemen én ons plan van aanpak om de CO2 uitstoot te reduceren duidelijk te communiceren, stimuleren wij ook andere om duurzame keuzes te maken.

Klik hier om de gepubliceerde stukken op de website van CO2 prestatieladder te zien.


Onze certificaten

VCA** Certificaat

VCA** Certificaat

Wij zijn in bezit van het Certificaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Dit betekent dat wij handelen volgens de richtlijnen van het VCA-certificaat en de veiligheid binnen alle werkzaamheden te beheersen.

SVMS-007 Certificaat

SVMS-007 Certificaat

Het SVMS-007 certificaat van BRL Stichting Veilig en Milieukundig Slopen voor professionele sloopaannemers garandeert een zorgvuldige werkvoorbereiding én een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van uw sloopproject.

Procescertificaat Asbestverwijderen

Procescertificaat Asbestverwijderen

Wij zijn in bezit van het verplicht gestelde Procescertificaat Asbestverwijderen (voormalig SC-530). Hiermee bent u verzekerd van een juiste asbestinventarisatie en asbestverwijdering met alle stappen van het saneringsproces.

ISO 14001 certificaat

ISO 14001 Certificaat

ISO 14001 is dé standaard om milieuprestaties te verbeteren en internationaal de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te tonen. Met het ISO 14001 certificaat voldoen wij aan alle gestelde eisen aan ons milieumanagementsysteem.

ISO 9001 Certificaat

ISO 9001 Certificaat

Met het ISO 9001 certificaat tonen wij aan te beschikken over een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem waarmee we voldoen aan de eisen van de klant, de eisen van onze organisatie en aan de wet- en regelgeving van ons product.

SVMS-007 Certificaat

BRL SIKB Certificaat

Certificaat BRL SIKB 7000 beschrijft de werkwijze bij de uitvoering van bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem conform Wm, Wbb, Waterwet en BUS. Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.

Heeft u een vraag over onze certificaten?

Vraag het onze KAM coördinator Pieter Kesselaar.

+31 (0)72 540 27 35info@ca-degroot.com