C.A. de Groot Groep B.V.

De C.A. de Groot Groep is een innovatief, landelijk opererend bedrijf gespecialiseerd in sloop- en demontagetechniek, milieutechniek en reststoffen-verwerking. Het familiebedrijf is opgericht in 1954 door de naamgever van het bedrijf C.A. de Groot, destijds begonnen met handmatig slopen van de conservenfabriek Hoogenstraaten in Alkmaar. Het machinepark, de sloopkennis en ervaring werden langzaam uitgebreid naar een professional team van deskundige slopers. Verscherpte wetgeving en eisen op het gebied van Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg en de professionalisering van de sloopbranche heeft er toe geleid dat het bedrijf zich door de jaren heen heeft ontwikkeld en gespecialiseerd in maatwerk gepaste slooptechnieken. In 1994 na het verbod op het gebruik van asbest in de bouw heeft C.A. de Groot zich toegespitst op het verwijderen van asbest en milieutechniek. Met het behalen van het wettelijk verplichte SCA-530 certificaat en het opleiden van de medewerkers tot deskundig asbestverwijderaar is C.A. de Groot Asbestsanering en Milieutechniek BV opgericht. Als snel blijkt dat bijna elk sloopproject een asbestverontreiniging bevat. Om de opdrachtgever te ontzorgen en de werkzaamheden te verbreden, worden ook de BRL-SIKB certificaten voor bodemsaneringen behaald en de medewerkers opgeleid tot DLP-er. Zo kan het gehele slooptraject van aanvraag tot bouwrijp opleveren van een locatie in één vakbekwame hand bij C.A. de Groot blijven. De laatste verbreding van de werkzaamheden is de oprichting van Reststoffen Centrale Alkmaar geweest. Een samenwerkingsverband tussen SUEZ Recycling en C.A. de Groot Reststoffen voor de inzameling, overslag en uitsortering van reststoffen. Deze samenwerking heeft er toe geleid dat wij in 2012 naar de nieuwe locatie op de Koelmalaan 55 in Alkmaar zijn verhuist.

 

C.A. de Groot de Bouw ver Vooruit

Beweging is vooruitgang…. inmiddels staat de derde generatie De Groot aan het roer en is daarmee verantwoordelijk voor de complete bedrijfsvoering van de huidige organisatie. Een organisatie die de moderne administratieve en digitale groei doormaakt om ook op de werkvloer klaar te staan voor de toekomstige ontwikkelingen van het digitale papierloos werken. C.A. de Groot staat bekend als een degelijk en goed geoutilleerd bedrijf met circa 60 ervaren en getrainde medewerkers. C.A. de Groot is voor al haar expertises volledig gecertificeerd en lid van diverse branche initiatieven waaronder de VERAS en EDA. Inmiddels werken wij al vele jaren voor een vast aantal opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren als projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, vastgoedmaatschappijen, NUTS bedrijven, fabriekspanden, zorginstellingen, scholen en opleidingsinstanties. Ook de overheid en diverse grotere bouwbedrijven en aannemers maken veelvuldig gebruik van onze expertises. Werken in deze diverse branches, vereisen niet alleen verschillende slooptechnieken, maar tegenwoordig des te meer een specifiek plan van aanpak met daarbij aandacht voor de omgeving, mens en natuur. Een aanpassing binnen een fabriekspand wordt uiteraard anders aangepakt dan de verbouwing in een ziekenhuis.

 

 

Vestiging Velsen

Onze vestiging in Velsen is in 1995 geopend om als één van de huisaannemers op TATA Steel IJmuiden, deze industrie te kunnen bedienen. Vandaar uit hebben wij de kennis in de petrochemische industrie verder uitgebreid en zijn we gespecialiseerd in het ontmantelen en demonteren van grote (chemische) installaties.

fabriek petrochemi