Burger- en Utiliteitssloop

C.A. de Groot is specialist in burger- en utiliteitssloop. Wij slopen (delen van) ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en overheidsgebouwen voor onderhoud of renovatie en zorgen ervoor dat leegstaande utiliteitsgebouwen klaar zijn om voor ombouw tot moderne wooncomplexen. Want ombouwen is immers het nieuwe slopen.


  • getrainde professionals

  • sloop van diverse soorten utiliteitsbouw

  • van A tot Z geregeld

  • minimale overlast voor mens, milieu en omgeving

 

Van kantoorpand naar duurzame woonruimte

Waar voorheen gekozen vaak werd voor totaalsloop, kiezen vastgoedbeheerders en projectontwikkelaars steeds vaker duurzame renovatiesloop of gedeeltelijke sloop door demontage. Hierbij worden bijvoorbeeld omgebouwd naar (studenten)woningen of hotels.


Deze nieuwe vorm van utiliteitssloop vraagt om een ander plan van aanpak én andere slooptechnieken. Knippen en vergruizen maakt daarom bij ons plaats voor een circulaire sloop, waarbij we soms hele gebouwdelen demonteren voor hergebruik. Zo gaat u op een duurzame en milieuvriendelijke van kantoorpand naar woonruimte.

Milieuvriendelijke utiliteitssloop

De infrastructuur van zorginstellingen, onderwijsinstellingen en overheidsgebouwen verandert continu. De wettelijke vereisten op het gebied van arbo- en milieuverbeteringen worden steeds scherper. En ook tijdens de sloop of renovatie moet u aan allerlei regels voldoen. Om u daarbij te helpen, slopen we bij C.A. de Groot zoveel mogelijk stofvrij, trillingsvrij en geluidsarm. Dat scheelt.

Slopen met minimale overlast

Bij utiliteitssloop zijn de ruimte en de infrastructuur van de locatie vaak beperkt. Er wordt immers gewerkt in publieke, drukke en dichtbebouwde gebieden. Nog voor het offertetraject doen we daarom een schouw op locatie. Daarmee kunnen we inschatten waar er rekening mee gehouden dient te worden, wat het juiste materiaal is en wat de meest optimale werktijden zijn.


Zo we nooit voor verrassingen te staan en zijn we in staat de overlast tot een minimum te beperken.

Heeft u sloopplannen? Betrek ons tijdig in het voortraject.

Neem vrijblijvend contact met ons op via

+31 (0)72 540 27 35info@ca-degroot.com