Al jarenlang werken C.A. de Groot Groep en Schadenberg Groep op harmonieuze wijze samen. Waar specialisaties op het gebied van circulair slopen en futureproof bouwen samenkomen, zorgt de goede samenwerking van vakkundige medewerkers voor resultaten waar we trots op kunnen én mogen zijn.

Samen bouwen aan het drinkwater van de toekomst

Iedere branche en ieder bedrijf komt voor diverse uitdagingen te staan met het oog op de verduurzamingen die nodig zijn om gebouwen, installaties en processen futureproof te maken én te houden. De bedrijven die voor het goed onderhouden drinkwatervoorziening zorgen in Noord-Holland zijn daar uiteraard ook onderdeel van. Zo zitten er veel handelingen, bedrijven, medewerkers, installaties en processen achter het drinkwater dat bij iedereen ‘gewoon’ uit de kraan komt. Dat wordt door velen als vanzelfsprekend beschouwd, maar dat is het absoluut niet. Zeker met de stijgende vraag naar drinkwater en het veranderende klimaat neemt de kwaliteit van de waterbronnen af en moet er nu al hard gewerkt worden aan het drinkwater van de toekomst.


Duurzaam slopen en bouwen

Om in de toekomst aan de vraag van drinkwater te kunnen blijven voldoen, voert C.A. de Groot in opdracht van Schadenberg Groep diverse sloop- en renovatiewerkzaamheden uit in het koolfiltergebouw. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van het vergroten van de productiecapaciteit en het moderniseren van het drinkwaterproces.

Wij houden ons onder andere bezig met het verwijderen van het oude leidingsysteem en muurstukken, het slopen van betonconstructies, het verwijderen van zowel niet constructieve wanden zoals kozijnen en gemetselde wanden én het maken van sparingen t.b.v. de vernieuwde installatie. Om ook het sloopproces te verduurzamen, worden er diverse elektrisch aangedreven machines zoals slooprobots, rupskranen, schrankladers en hijskranen ingezet voor de sloopwerkzaamheden tijdens dit project. Het gebruik van deze machines zorgt niet alleen voor minder uitstoot dan het gebruik van machines met een verbrandingsmotor, maar zorgt ook voor meer efficiëntie wat betreft de snelheid en inzet van werknemers.

Tijdens het sloopproces houdt Schadenberg Groep zich al bezig met de benodigde voorbereidingen voor het renovatieproces. Hierbij zal het bestaande gebouw vernieuwd worden én uitgebreid worden met een deel nieuwbouw. Deze vernieuwing en uitbreiding zorgt ervoor dat het huidige koolfiltergebouw geschikt wordt voor de verduurzaamde installatie en dat het gebouw circa 1,5 keer zo groot wordt.

Efficiënt werken door kennis en kunde

Wij, C.A. de Groot Groep, hebben inmiddels al diverse mooie projecten mogen uitvoeren voor verschillende bedrijven die het drinkwaternet van Noord-Holland verzorgen. Hierdoor zijn wij inmiddels zeer bedreven in het werken binnen dergelijke drinkwaterproductie inrichtingen. Tijdens deze projecten gaan wij met veel zorg voor orde en hygiëne te werk en zorgen wij dat het productieproces niet verstoord wordt ondanks de brede range aan werkzaamheden die uitgevoerd worden.

Samenwerken op dezelfde golflengte

Ter ondersteuning in het proces van verduurzaming voor de toekomst werken C.A. de Groot Groep en Schadenberg Groep al langere tijd samen aan zowel kleinere als grote projecten voor diverse opdrachtgevers. Door de jaren heen is er tussen beide partijen een grote hoeveelheid vertrouwen opgebouwd waarbij zowel C.A. de Groot als Schadenberg weten waar ze aan toe zijn en wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Buiten het vertrouwen dat door de jaren heen onderling is opgebouwd, zitten C.A. de Groot Groep en Schadenberg ook op dezelfde golflengte als het aankomt op de focus. Als typisch Noord-Hollandse bedrijven hechten ze veel waarde aan een goede en ontspannen werksfeer, snel en efficiënt handelen en de wil om te werken. Deze gezamenlijke focus zorgt er al jaren voor dat er in harmonie samengewerkt wordt en deadlines haalbaar blijven zonder negatieve effecten op het resultaat.

Momenteel zijn we bezig met de afrondende fase waarin alles volgens de planning verloopt en gereed is of zal zijn op de afgesproken data. We kijken zeker uit naar een toekomst vol harmonieuze samenwerkingen met Schadenberg Groep en natuurlijk de uitdagende projecten voor het drinkwaternet in Noord-Holland!