Bij C.A. de Groot vinden we de veiligheid op de werkvloer enorm belangrijk, voor zowel onszelf als de partners waar we mee samenwerken. Het is dan ook geen verrassing dat we in het bezit zijn van een certificaat trede 3 van de Veiligheidsladder (SCL). Uiteraard is het ons streven om veiligheid een nog grotere focus te maken en te zorgen dat al onze experts bewust zijn van de veiligheid op de werkvloer.

De Veiligheidsladder beklimmen

De Veiligheidsladder, tegenwoordig SCL (Safety Culture Ladder), en de certificering hiervoor wordt door Normec verzorgd. Tijdens de audits wordt organisatiebreed gekeken naar het veiligheidsbewustzijn, het gedrag van alle werknemers op het gebied van veiligheid en de veiligheidscultuur.


De ladder bestaat in totaal uit 5 treden, hoe hoger het veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf, hoe hoger de trede. Het gaat hierbij niet om documenten en regels, maar om het gedrag en de cultuur binnen de organisatie. De 5 treden die samen de veiligheidsladder vormen zijn als volgt ingedeeld:

 • Trede 1: Pathologisch - ''wat niet weet, wat niet deert''
 • Trede 2: Reactief - Veranderingen gebeuren pas als er iets misgaat en zijn van korte duur
 • Trede 3: Berekenend - Veiligheid is belangrijk en wordt gestimuleerd door het management
 • Trede 4: Proactief - Veiligheid heeft prioriteit en wordt continu verbeterd
 • Trede 5: Vooruitstrevend - Veiligheid is volledig ge├»ntegreerd in alle bedrijfsprocessen

Veilige samenwerkingen

C.A. de Groot legt veel focus op veilig werken en wilt dit ook zien bij de partners waar we mee samen werken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de diverse samenwerkingen met K_Dekker Bouw & Infra. Ook K_Dekker is actief bezig met het continu verbeteren van de veiligheid op de werkvloer en zit inmiddels stevig op trede 4 van de Veiligheidsladder.


Naast de veiligheid binnen de organisatie heeft ook K_Dekker, net als C.A. de Groot, de voorkeur om samen te werken met partners waar de veiligheid een grote rol speelt. Daarnaast vinden zij het heel belangrijk dat ze samenwerken met partners die de expertise laten zien door mee te denken tijdens een project, de verantwoordelijkheid nemen voor bepaalde acties en die op de rem kunnen trappen wanneer dit nodig is.


Uiteraard zijn wij heel trots dat wij voldoen aan de verwachtingen van K_Dekker op het gebied van veiligheid. Daarnaast hebben beide bedrijven dezelfde visie op het gebied van veiligheid, uitvoering en sociale omgang tijdens een project. Punten in onze werkwijze die o.a. K_Dekker heel erg waardeert, zijn:

 • De fijne en duidelijke communicatie op de werkvloer door zowel de slopers als voormannen en de leidinggevende;
 • De werkzaamheden worden voorafgaand aan de start goed doorgesproken, pas daarna wordt er daadwerkelijk gestart met de werkzaamheden;
 • De werkzaamheden worden goed en op tijd voorbereid, zo is de sloopmelding bijvoorbeeld altijd binnen voor de start van een project;
 • Eventuele extra werkzaamheden worden snel en duidelijk inzichtelijk gemaakt waardoor afrekeningen aan het einde van een project eenvoudig verwerkt kunnen worden;
 • C.A. de Groot kan voor meerdere specialismes ingezet worden, waaronder voor circulaire vraagstukken.

Het stimuleren van veiligheid

Wij streven ernaar om veiligheid een nog grotere focus te maken en om dat te kunnen behalen, moet het veiligheidsbewustzijn organisatiebreed vergroot worden. Om dit te realiseren, zijn we constant bezig om onze experts te stimuleren om gebruik te maken van de VeiligWerk-app.


Door gebruik van de app kunnen onveilige situaties en de oplossing hiervoor eenvoudig geregistreerd worden. De gegevens hiervan worden direct digitaal verwerkt waardoor we een duidelijke analyse krijgen van onderwerpen als:

 • Waar, waarom en wanneer situaties plaatsvinden;
 • Overzichten van inspecties, toolboxen en veiligheidsbijeenkomsten.

Deze registratie helpt ons om de stimulans aan te passen wanneer dit nodig is zodat het veiligheidsbewustzijn nog meer vergroot kan worden. Zo zetten we samen met onze vakmensen een stap in de juiste richting met betrekking tot de SCL Veiligheidsladder.


K_Dekker Bouw & Infra is ons op het gebied van de Veiligheidsladder nog een klein stapje voor, maar op de werkvloer staan de experts van beide bedrijven zij aan zij om de projecten vakkundig en vooral veilig uit te voeren.