In de afgelopen jaren is het gebruik van lachgas behoorlijk toegenomen en wordt dit onderwerp regelmatig aangehaald in verschillende media. Echter is lachgas niet alleen schadelijk voor mens en dier, maar ook voor de afvalketen.

Sinds het verbod op lachgas dat per 1 januari 2023 is gegaan, is ook het statiegeld op lege cilinders komen te vervallen. Hierdoor wordt er minder moeite gedaan om de cilinders op een correcte manier af te voeren en belanden deze steeds vaker bij het huisvuil.

Dit zorgt ervoor dat de cilinders uiteindelijk in de verbrandingsoven belanden en voor explosies zorgen die grote schades aanrichten. Deze gevaarlijke situaties vormen dan ook een landelijk probleem waar alle bedrijven binnen de afvalketen last van hebben.

Pilot op eigen initiatief

HVC heeft eerder al zelf een pilot gedraaid in een poging om de hoeveelheid lachgascilinders in het huisvuil te verminderen. Zo werd er op diverse locaties de mogelijkheid gegeven om de lachgascilinders in te leveren en hier namens HVC alsnog ''statiegeld'' voor te krijgen, namelijk een bedrag van €5 per ingeleverde cilinder. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid en is de hulp van C.A. de Groot Reststoffen en RCA ingeschakeld.

Voorsortering door C.A. de Groot en RCA

Vanaf 13 november 2023 zijn C.A. de Groot Reststoffen en RCA begonnen aan een pilot van 4 weken lang in samenwerking met HVC. Het doel van deze pilot is om ons de voorsortering van het huisvuil te laten doen en zo de (lach)gascilinders eruit te filteren. Het schone huisvuil kan vervolgens terug naar HVC om veilig de verbrandingsoven in te gaan.

Al snel werd het termijn van 4 weken verlengd naar een termijn van 6 weken door de succesvolle resultaten:

  • In de afgelopen 6 weken is er 3,6 miljoen kilo afval voorgesorteerd;
  • Zijn er 165 cilinders uit het huisvuil gefilterd;
  • Hiervan waren 93 stuks lachgascilinders;
  • De overige 72 stuks waren diverse gascilinders zoals campingaz cartouches, heliumtanks en brandblussers.


Met de bovengenoemde resultaten komt het erop neer dat er dagelijks gemiddeld 5 gascilinders uit het huisvuil gefilterd worden en er al 165 ontploffingen in de verbrandingsoven zijn voorkomen.

Op naar een gascilindervrije toekomst

Aan het einde van de huidige pilot is besloten dat deze wederom verlengd wordt. Wij gaan dan ook graag verder met het zorgvuldig voorsorteren van het huisvuil om zo een stapje dichterbij een veilige en gascilindervrije toekomst te komen voor de afvalketen!