In opdracht van Omring en hoofdaannemer Van Wijnen, zijn wij deze maand gestart met ons vijfde circulaire sloopproject. Tijdens dit project wordt een onderwijsinstelling circulair gesloopt om plaats te maken voor de duurzame en circulaire bouw van een verpleeghuis.

Circulair en CO2-bewust slopen

Met de focus op circulariteit en het beperken van de CO2 uitstoot, zijn er voor dit project diverse stappen bedacht. Zo wordt:

  • Zo veel mogelijk materiaal vanuit de sloop bewaard, bewerkt en later weer verwerkt in de nieuwbouw. Mooie voorbeelden hiervan zijn houten balken, hardhouten kozijnen en deuren;
  • Al het vrijkomende puin wordt op het eiland gebroken en hergebruikt;
  • Zo min mogelijk draaiuren van machines en transport.

Door deze stappen gedurende de sloopwerkzaamheden te volgen, worden zo veel mogelijk materialen hergebruikt en wordt de CO2 uitstoot zo veel mogelijk beperkt.

Alle ogen gericht op duurzaamheid en circulariteit

Eerder zijn wij, C.A. de Groot, een van 37 partijen geweest die de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen hebben ondertekend en werken conform de uitgangspunten van deze deal. Partner Van Wijnen werkt wel al geruime tijd volgens dezelfde uitgangspunten, maar heeft nog niet de deal ondertekend. Zowel Van Wijnen als gemeente Texel heeft nog de wens om de Circulaire Deal te ondertekenen.

Er is geen beter moment om de ondertekening te verzorgen dan aan het begin van een groot circulair project met diverse partners. Daarom zal de Circulaire Deal Secundaire Bouwstoffen op vrijdag 28 juni door minimaal 2 partijen ondertekend worden die mee zullen werken aan de weg naar een circulaire toekomst.

5e Project in aanmerking voor certificaat ‘’Circulair Sloopproject’’

Voor ons is dit alweer het vijfde verificatieproject waarmee wij het certificaat ‘’Circulair Sloopproject’’ hopen te behalen. Samen met de partners die ook gefocust zijn op duurzaamheid en circulariteit, zijn wij ervan overtuigd dat dat helemaal goed gaat komen!