PROJECT

Slopen


PLAATS

Alkmaar


OPDRACHTGEVER

K_Dekker Bouw & Infra


EXPERTISES

Slopen


UITVOERINGSPERIODE


Sloop van het connexion gebouw is conform het spoorboekje afgrond

In november 2020 hebben wij van K_Dekker Bouw & Infra opdracht gekregen om het vml Connexion gebouw bij het NS-station Alkmaar CS te slopen.

In week 1 zijn wij gestart met het leegslopen van het gebouw en hebben wij diverse asbesthoudende toepassingen gesaneerd.

In het weekend van week 5 hebben wij de onderdoorgang en het deel strak langs de Stationsweg gesloopt. Hierbij is de weg deels afgesloten en hebben wij een springmat toegepast ter voorkoming van ongewenste verspreiding van vallend puin op de openbare weg. Op zondagmiddag kon de Stationsweg weer geheel open.


In de periode die hierop volgde is al het vrijkomende puin afgevoerd, zijn de fundaties verwijderd en werd de bouwput aangevuld met schoon zand. Na afronding van deze fase is het werkgebied zodanig inricht dat wij het resterende deel hebben gesloopt en de reizigers er geen hinder van ondervonden


Tijdens de laatste fase hebben wij mee gelift tijdens een buitendienststelling van Prorail. Op deze wijze konden wij veilig het laatste deel verwijderen wat strak langs het spoor stond. In een weekend is het ons gelukt om deze werkzaamheden veilig en binnen de planning uit voeren.


Wij kunnen terugkijken op een mooi project, waarbij aan alle wensen van de opdrachtgever is voldaan. En gelukkig hebben wij de foto’s nog.


Sloop voormalige wachtruimte Connexxion – Centraal Station Alkmaar

Afgelopen week zijn wij voor onze opdrachtgever K_Dekker Bouw & Infra gestart met de sloop van de voormalige reizigers wachtruimte van Connexxion. Het gebouw dat alle lange tijd leeg staat wordt gefaseerd gesloopt. De komende weken wordt het pand geheel gestript worden en zullen de asbesthoudende toepassingen worden gesaneerd.

In het weekend van 29, 30 en 31 januari zal de onderdoorgang worden gesloopt, waarbij deze geheel wordt afgesloten voor reizigers. Vervolgens zal het deel aan de zijde van de Stationsweg geheel worden gesloopt en aansluitend de wachtruimte aan de zijde van het spoor. In het weekend van 19, 20 en 21 februari zal tijdens een buitendienststelling het deel worden gesloopt wat direct aan de het spoor grenst.


Uitdagingen bij dit werk zijn, logistieke tijdsplanning v.w.b. de dienstregeling van het openbaar vervoer, beperkte werkruimte en veiligheid publieke omgeving.

Na afronding van de werkzaamheden zal onze opdrachtgever het terrein weer overdragen aan Prorail.


C.A. de Groot rond de sloopwerkzaamheden van het vml Connexion gebouw bij het NS-station Alkmaar CS conform het spoorboekje af.

In november 2020 hebben wij van K_Dekker Bouw & Infra opdracht gekregen om het vml Connexion gebouw bij het NS-station Alkmaar CS te slopen.

In week 1 zijn wij gestart met het leegslopen van het gebouw en hebben wij diverse asbesthoudende toepassingen gesaneerd.

In het weekend van week 5 hebben wij de onderdoorgang en het deel strak langs de Stationsweg gesloopt. Hierbij is de weg deels afgesloten en hebben wij een springmat toegepast ter voorkoming van ongewenste verspreiding van vallend puin op de openbare weg. Op zondagmiddag kon de Stationsweg weer geheel open.

In de periode die hierop volgde is al het vrijkomende puin afgevoerd en zijn de fundaties verwijderd en bouwput aangevuld met schoon zand. Na afronding van deze fase is het werk gebied zo danig inricht dat wij het resterende deel konden slopen en de reizigers geen hinder onder vonden van onze werkzaamheden.

Tijdens de laatste fase hebben wij mee gelift tijdens een buitendienststelling van Prorail. Op deze wijze konden wij veilig het laatste deel verwijderen wat strak langs het spoor stond. In een weekend is het ons gelukt om deze werkzaamheden veilig en binnen de planning uit voeren.


Wij kunnen terugkijken op een mooi project, waarbij aan alle wensen van de opdrachtgever is voldaan.


En gelukkig hebben wij de foto’s nog.