PROJECT

Herontwikkeling Paardenmarkt


PLAATS

Alkmaar


OPDRACHTGEVER

EXPERTISES


UITVOERINGSPERIODEHerontwikkeling Paardenmarkt Alkmaar

Dit project omvat alle disciplines van ons bedrijf. De gehele Paardenmarkt wordt herontwikkeld en geschikt gemaakt tot woon- werkgebied met centrum winkelfunctie.

De oude brandweerkazerne, de Rabobank en een gedeelte van kaasfabriek Eyssen moeten plaatsmaken voor dit nieuwe bestemmingsplan. Deze panden zijn gebouwd op het terrein van de voormalige van de Alkmaarsche PijpgaZ Compagnie.

Vanwege deze voormalige gasfabriek bestemming van meer dan 100 jaar geleden, is de bodem zeer vervuild. Alvorens er nieuwbouw kan plaatsvinden moet er naast een totaalsloop, asbestsanering, bewaren van monument Eyssen, een complete bodemsanering worden uitgevoerd, inclusief archeologisch onderzoek.

Plan van aanpak

Alvorens de totaalsloop, zijn de panden compleet asbestvrij gemaakt en leeg gesloopt. Omdat de Kaasfabriek Eyssen deels een monument betreft is dat los gesloopt. Het monumentale erfgoed krijgt weer een woonbestemming in het nieuwe plan.

Na de sloop van de Rabobank en de Brandweerkazerne, worden in de bodem de oude gasdepots leeg gemaakt en kelders gesloopt. De nieuwe riolering wordt aangelegd en er worden boringen gedaan als voorbereiding op hei werkzaamden. Deze boorgeten worden tijdens het werk voorzien van cavings, zodat deze na de sanering en aanvullen van schoon grond nog zichtbaar zijn voor de hei werker