PROJECT
Multidisciplinaire sloop


PLAATS

Amsterdam


OPDRACHTGEVER

EXPERTISES

UITVOERINGSPERIODEWe hebben opdracht gekregen om het 50kV-onderstation aan de Karperweg in Amsterdam te slopen

Het betreft een multidisciplinaire sloop in binnenstedelijke gebied, ten behoeve van de realisatie van een nieuw onderstation. Voorafgaand aan de sloop worden schadelijke toepassingen, zoals asbesthoudend materiaal en chroom-6 houdende materialen apart gesaneerd en verwijderd. Gezien de ligging van de project locatie in binnenstedelijk gebied, is er naast de veiligheid voor de medewerkers, veel aandacht voor de omgeving. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de belendingen opgenomen en gedurende de sloopwerkzaamheden zullen trillingsmeters de omgeving continu monitoren.

De sloopmethode is aangepast aan de omgeving, waarbij er gekozen wordt om het pand grotendeels te demonteren, zodat de hinder richting de omgeving beperkt blijft. Alle vrijkomende materialen worden gescheiden afgevoerd naar onze eindverwerkers, waarbij altijd gestreefd wordt om de vrijkomende stromen circulair toe te kunnen passen.

Geplande opleverdatum eerste week maart  2020.