Circulaire sloop Strandwal 38 Heiloo


Afgelopen periode hebben wij de duurzame sloop van zorgcomplex Strandwal 38 Heiloo uitgevoerd en nu ook formeel opgeleverd, met als kers op de taart de uitreiking van het certificaat Circulair Sloopproject aan onze opdrachtgever GGZ-NHN.

Gedurende 16 weken zijn wij hier actief geweest met het duurzaam en circulair slopen van het gebouw en het hoogwaardig hergebruiken van de hierbij vrijkomende materialen.


Het project is hierbij opgegaan voor de Verificatieregeling Circulair Sloopproject van de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS). Dit ‘keurmerk’ is de norm voor circulair slopen en biedt sloopaannemers en opdrachtgevers handvatten voor een vergaande implementatie van circulariteit in de voorbereiding en uitvoering van een sloopproject en de afzet van vrijkomende sloopmaterialen.

Recent is de eindbalans opgemaakt van de materialen die geoogst zijn en circulair worden hergebruikt. Hierbij is de mate van circulariteit gerelateerd aan de R-ladder en wordt een onderscheid gemaakt in reuse, refurbish en recycling. Zaken als noodverlichting, brandhaspels, deurdrangers en diverse sanitaire onderdelen zijn gedemonteerd en hebben een nieuwe bestemming gevonden binnen de GGZ of via de Insert Markplaats. Ook is er ruim 35 ton aan vuren balkhout en plaatmateriaal geoogst, waarvan een deel direct hergebruikt wordt bij het in aanbouw zijnde nieuwe energiegebouw op het terrein van GGZ-NHN.


Ook is er tijdens de ontmanteling een hoeveelheid van bijna 23 ton hardhouten kozijnen uit het gebouw geoogst. Dit vrijgekomen tropische hardhout wordt binnen de Coöperatie Insert gerefurbished door middel van vingerlassen en lamineren om vervolgens ingezet te worden als ‘nieuw’ circulair hardhout. En als klap op de vuurpijl zijn er 80.000 stuks (135 ton) bakstenen uit het project geoogst welke schoon gebikt zijn en hun hergebruik zullen vinden in de restauratie van de kademuren van de Amsterdamse grachten.

De overige vrijkomende materialen, waaronder betonpuin en A/B-hout, zijn selectief gesloopt en zullen hun circulaire toepassing vinden als secundaire grondstof. Resultaat van dit alles: een enorme circulaire oogst met - naast een besparing van primaire grondstoffen - een CO2-reductie van meer dan 100 ton! Met recht kan dan ook gesteld worden, Circulair Slopen is de bouw ver vooruit


#cadegrootgroep #debouwvervooruit #circulairslopen #ggz #cooperatieinsert #insert #svms