PROJECT

Brandschade, Sloop & Projectontwikkeling

PLAATS

Katwijk aan Zee

OPDRACHTGEVER

Qirion

EXPERTISES

Brandschade, Sloop & Projectontwikkeling

UITVOERINGSPERIODE

Begin 2024 zijn wij van start gegaan met de sloopwerkzaamheden in Katwijk. Tijdens deze werkzaamheden wordt het pand van Servo Berkel Prior B.V. – leverancier van weegapparatuur – gesloopt dat in 2016 is afgebrand en sindsdien heeft leeggestaan. De grond in Katwijk heeft een grote historische waarde; om die reden na de sloopwerkzaamheden en voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden een archeologisch onderzoek ingepland. Na het afronden van het onderzoek en de vrijgave van de locatie zijn de bouwwerkzaamheden verder opgepakt.


Uitbreiding elektriciteitsnet


Het pand aan de Jan Evertsenlaan in Katwijk werd in 2016 getroffen door een brand en was helaas niet meer te redden. De locatie staat op de nominatielijst voor herontwikkeling door een projectontwikkelaar. Voordat deze plannen tot realisatie komen, is de grond tijdelijk in gebruik voor de uitbreiding van het naastgelegen elektriciteitsstation van Liander. Er is weinig ruimte bij het elektriciteitsstation beschikbaar, daarom komen hier tijdelijke transformatoren te staan. Deze worden gebruikt gedurende de verbouwing van het station en worden daarna weer weggehaald.

De uitbreiding van het station is hard nodig, omdat de groei van gemeente Katwijk in combinatie met de verduurzamingsplannen naar verwachting vragen om een verdubbeling van de huidige capaciteit. Het bestaande elektriciteitsstation is daar nog niet op ingericht en zal over enkele jaren de maximale capaciteit bereiken. De aanpassing en uitbreiding zal ervoor zorgen dat gemeente Katwijk de komende jaren kan blijven groeien en verduurzamen.

Historische vondst


Na de sloopwerkzaamheden en voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden is een archeologisch onderzoek uitgevoerd om daadwerkelijk te mogen starten met de bouwwerkzaamheden. Voor dit onderzoek is een onafhankelijk cultuurhistorisch onderzoeksbureau ingeschakeld, namelijk BAAC. BAAC is gespecialiseerd op het gebied van Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. Zij hebben na de sloopwerkzaamheden en voorafgaand aan de voorbereidingen op de bouwwerkzaamheden een archeologische opgraving uitgevoerd.

Tijdens dit onderzoek zijn er diverse bijzondere vondsten gedaan, waaronder:

  • Een menselijke begraving uit de Romeinse tijd;
  • Een mantelspeld afkomstig uit de eerste eeuw na Christus;
  • Scherven van Romeins aardewerk;
  • Een crematiegraf met urn, vermoedelijk afkomstig uit de vroege Middeleeuwen.

De vondsten worden verder onderzocht door BAAC. Wij zijn natuurlijk benieuwd naar de resultaten van de onderzoeken en de verhalen die over de objecten verteld kunnen worden!

Ook meer weten over de vondsten van dit onderzoek (of andere archeologische onderzoeken)? Houd vooral de volgende websites in de gaten: