PROJECT

Sloop & Bodemsanering

PLAATS

Amsterdam

OPDRACHTGEVER

Qirion

EXPERTISES

Sloop & Bodemsanering

UITVOERINGSPERIODE

De Nederlandse bevolking blijft groeien en de elektrificatie van de samenleving blijft toenemen; én dus de vraag naar elektriciteit ook. Om iedereen te kunnen blijven voorzien, is het regelmatig nodig om de huidige elektriciteitsstations uit te breiden. Dit is ook het geval bij het bestaand elektriciteitsstation aan Papaverweg 50 in Amsterdam Noord. Voordat de uitbreiding kan plaatsvinden, hebben wij de nodige voorbereidingen verzorgd die inmiddels zijn afgerond.


Fase 1: Leeghalen terrein

In de voorbereiding op de nieuwbouw zijn er meerdere fases doorlopen, hierbij lag de focus van de eerste fase op het leeghalen van het terrein.

Het terrein waar de nieuwbouw uiteindelijk geplaatst zal worden, was voor het grootste gedeelte dicht begroeid geraakt met grote hoeveelheden bomen en struiken; en maakte deel uit van de leefomgeving van beschermde fauna, zoals de huismus. Na het creëren van natuurcompensatie in 2023, is tijdens fase 1 een deel van deze begroeiing verwijderd en daarmee is ruimte gemaakt voor de realisatie van het nieuwe 150Kv station.

Fase 2: Slopen en dempen Koelwaterkanaal

Tussen het huidige elektriciteitsstation en de grond voor de nieuwbouw liep het Koelwaterkanaal dat gedeeltelijk gesloopt en gedempt moest worden.

Het koelwaterkanaal liep voorheen onder de Papaverweg nog verder door over het overliggend buurperceel. Dit deel is al verwijderd tijdens een ander project. Tijdens onze werkzaamheden hebben we ongeveer 75% van het restant gedempt en gesloopt. Het resterende gedeelte is cultuurhistorische waarde en zal daarom in de nieuwbouw een mooie plek behouden.

Fase 3: Bodemsanering

Nadat de werkzaamheden rondom het koelwaterkanaal zijn afgerond, zijn wij aan de slag gegaan met de derde en laatste fase, namelijk de bodemsanering.

Op de grond waar de nieuwbouw gerealiseerd zal worden, is voorheen bezet geweest door de vroegere opstallen van de huisvuilcentrale van Amsterdam. De aanwezige verontreinigingen in de bodem zijn terug te herleiden tot het gebruik van AEC-bodemas en ovenslakken als verhardingsmateriaal en het historisch gebruik van de locatie.

Om de locatie geschikt te maken voor toekomstig gebruik, hebben wij in opdracht van Qirion de bodemsanering uitgevoerd. Het toezicht op de werkzaamheden is uitgevoerd door Stantec.

Op de hoogte blijven van de nieuwbouw aan Papaverweg 50? Er worden regelmatig updates geplaatst op de Bouwapp.

Nog meer lezen over de realisatie van de uitbreiding? Liander heeft diverse tekeningen en impressies gedeeld.