PROJECT

Sloop 

PLAATS

Alkmaar

OPDRACHTGEVER

Woonwaard

EXPERTISES

Sloop

UITVOERINGSPERIODE

Aan de Jan Brugmanhof in Alkmaar hebben een tijd lang een totaal van 36 woningen leeggestaan. Deze zijn inmiddels gesloopt en achter de schermen wordt er door Woonwaard hard gewerkt aan een plan voor nieuwe woningen.


Circulair Sloopproject

Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden is het project aangemeld als verificatieproject voor het certificaat ‘’Circulair Sloopproject’’ via Normec en Stichting Veilig en Milieukundig Slopen. Hiervoor is er een inventarisatie gemaakt van de herbruikbare materialen die vrij zouden komen bij de sloop van de appartementen.

Aan de hand van deze inventarisatie is een doel gesteld voor de hoeveelheid hergebruikte materialen en is er een slim scheidingsplan opgezet om dit doel te kunnen bereiken.

Beperken van CO2 verbruik

Naast het doel om zoveel mogelijk van de vrijgekomen materialen te recyclen of te hergebruiken, zijn er ook slimme plannen gemaakt om de CO2 uitstoot tijdens dit project zo veel mogelijk te beperken.

Het vrijgekomen materiaal is op locatie direct gescheiden en het beton en metselwerk is op locatie gebroken. Daarnaast heeft het gebroken beton en metselwerk ook nog eens een dubbele functie gekregen. Zo wordt deze eerst gebruikt als verharding voor de bouwplaats en zal deze bij de nieuwbouw dienen als verharding voor de parkeerplaatsen.

Door deze stappen is de hoeveelheid goederenvervoer van en naar de projectlocatie beperkt en is de CO2 uitstoot zo laag mogelijk gehouden.

Certificaat behaald

Na de afronding van de sloopwerkzaamheden heeft er een audit plaatsgevonden om te beoordelen of het doel en de bijbehorende plannen zijn behaald.

Met trots kunnen we zeggen dat we de beoordeling positief hebben afgesloten en het certificaat ‘’Circulair Sloopproject’’ hebben behaald. Tijdens dit project is namelijk maar liefst 98% van de gesloopte materialen hergebruikt of gerecycled!