Oplevering totaalsloop Kwakelhuis Alkmaar

C.A. de Groot levert de sloop van het Kwakelhuis Alkmaar op voor opdrachtgever Vink bouw. Een snelle time lapse video van de hoek Noorderarcade geeft de totaalsloop van 2 maanden weer. Het totaalproject heeft ruim een half jaar in beslag genomen. Gestart met het verwijderen van asbesthoudende toepassingen en vervolgens handmatig leegslopen van het pand. Na de eerste sloopwerkzaamheden hebben we ruimte kunnen maken voor de voorbereidende bouwwerkzaamheden. Na het aanbrengen van de damwanden en waterbemaling, konden we starten met de totaalsloop. Deze laatste 2 maanden is vastgelegd op deze time lapse video.

Project : Sloop in uitvoering Kwakelhuis

Dag Kwakelhuis, Weklom Dockside

Time lapse video genomen vanaf de kant van de Noorderkade