PROJECT

Totaalsloop sportcomplex


PLAATS

Alkmaar


OPDRACHTGEVER
Gemeente Alkmaar, sector VME

EXPERTISES


UITVOERINGSPERIODE
Juni 2015 – September 2015Totaalsloop sportcomplex Huiswaard

In opdracht van de gemeente Alkmaar werd op vrijdag 14 juli een start gemaakt met de sloop van de gebouwen van het voormalige sportcomplex van Huiswaard en Go Ahead aan de Hoornse Vaart. De sloop werd officieel geopend door twee wethouders van de gemeente Alkmaar.

Totaalsloop en bouwrijp maken

De opstallen zijn gesloopt en afgevoerd en het terrein is bouwrijp opgeleverd t.b.v het nieuwbouwproject De Vaart.

Opdrachtomschrijving:

  • Asbestverwijdering (openlucht en containment sanering)
  • Totaalsloop
  • Scheiden en afvoeren bouw- en sloopafval
  • Bouwrijpmaken terrein