PROJECT

Asbestsanering en Totaalsloop


PLAATS

Leusden


OPDRACHTGEVER

Topi Investments, Leusden


EXPERTISES

Asbestsanering, slopen


UITVOERINGSPERIODE

Maart 2011 – December mei 2011


Duurzame sloop en herontwikkeling voormalige Bank Giro Centrale levert 40 ton vlakglas afval op

In opdracht van AFAS ERP Software sloopt C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek uit Alkmaar het voormalige gebouw van de Bank Giro Centrale te Leusden. De sloop van het 13.000 m2 vloeroppervlakte omvattende bankgebouw wordt volledig duurzaam uitgevoerd, waarbij de afkomende materialen op locatie gescheiden worden en een deel van de vrijkomende materialen zelfs wordt verwerkt bij de herontwikkeling van het terrein.

De reusachtige betonnen kolos, welke ooit dienst deed als het verwerkingsstation van de acceptgiro’s, is gesloopt om ruimte te maken voor herontwikkeling van dit deel van het bedrijventerrein in Leusden.

Asbestsanering

Het pand is volledig duurzaam gesloopt waarbij alle materialen selectief gescheiden, afgevoerd en verwerkt zijn. De asbesthoudende materialen zijn voorafgaand aan het strippen gesaneerd, waarna een groot deel van de in het pand aanwezige inventaris en installaties zijn gedemonteerd en afgevoerd voor een tweede leven. Vervolgens is het volledige pand ontdaan van haar inrichting, zoals plafonds, vloerbedekkingen, isolatie- en akoestische materialen. Hierbij is tevens al het vlakglas uit de inpandige puien en raampartijen verwijderd welke in de glascontainer van Vlakglas Recycling Nederland zijn beland. Voor de gevelkozijnen en puien werd C.A. de Groot gedwongen iets meer geweld te gebruiken. Deze raampartijen waren voornamelijk uitgevoerd als pantserglas met een dikte tot wel 6 cm, waarbij vanwege het enorme gewicht de hydraulische kranen aan de pas moesten komen. Ook deze partijen zijn volledig door VRN afgevoerd en verwerkt.

Duurzaam Slopen

De hoofd- en funderingsconstructie van het gebouw, in totaal circa 20.000 ton gewapend beton, zijn volledig machinaal gesloopt, waarbij afkomend betonpuin op locatie mobiel gebroken is tot een granulaat. Een deel van deze partij is gebruikt bij de herontwikkeling van het terrein en de infrastructuur. De betonnen gevelpanelen, met de witte grind look, zijn separaat gebroken en verwerkt in de schanskorven, welke rondom op het terrein gebruikt worden als terreinafscheiding.

Opdrachtomschrijving

  • Ontruimen van het pand
  • Asbesthoudend verwijderen
  • Duurzaam slopen
  • Puin breken
  • Bodem saneren
  • Bouwrijp maken gehele locatie

Gerelateerd