PROJECT

Opruimen asbest na brandcalamiteit


PLAATS

Wateringen


OPDRACHTGEVER
Gemeente Westland, Ingenieursbureau IBOR


EXPERTISES

Asbestsanering


UITVOERINGSPERIODE

Januari 2015 – April 2015


Opruimen asbest na brandcalamiteit Wateringen

Na een verwoestende brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Ambachtsweg in Wateringen, is de omringende woon- en leefomgeving verontreinigd geraakt met asbesthoudende brandrestanten. Het totaal te saneren gebied bedroeg circa 200.000 vierkante meter.

Asbest handpicking

In opdracht van de gemeente Westland heeft C.A. de Groot de algehele projectcoördinatie verzorgd alsmede een groot deel van deze grootschalige en complexe sanering uitgevoerd.

De sanering omvatte het reinigen van de met asbest verontreinigd geraakte percelen, daken en openbare ruimten.

Daarnaast hebben wij de volledige brandschade van het bedrijfsgebouw gesloopt en opgeruimd en het terrein vrij van asbest opgeleverd.

Gerelateerd