PROJECT

Circulair Slopen


PLAATS

Alkmaar


OPDRACHTGEVER

C.A. de Groot.


EXPERTISESUITVOERINGSPERIODE


Circulair Slopen is creatief bouwen

Om Circulair Slopen aan te kunnen bieden, moet je het ook kunnen uitvoeren. Het scheiden van vrijkomende sloopmaterialen doen wij als sloopbedrijf dagelijks. Stromen als hout, gips, puin, glas en metalen worden netjes aan de bron van de sloop gescheiden en in containers van het project afgevoerd. Inmiddels zijn deze materialen al lang geen afval meer, maar circulaire grondstoffen. Veel materialen die in de containers terecht komen zijn prima geschikt voor hergebruik. Zo hebben wij vorig jaar zelf de ‘proef op de som’ genomen en hebben ons hele magazijn verbouwd met ‘afgedankte’ materialen uit een sloopproject van een hangar. Voorwaarde van dit hergebruik is dat alle materialen nog wel degelijk zijn en aan de technische vereisten en normeringen voldoen. Daarnaast moet je een creatieve handige bouwer zijn en denken in oplossingen en mogelijkheden.

Project van hangar tot magazijn

Casus; ons eigen magazijn was aan vernieuwing toe.

  • Wensen: meer ruimte voor orde en veilige opslag, betere kantoorwerkplek met daglicht en betere opslagmogelijkheden;
  • Uitgangspunten: niet geïsoleerde grote halconstructie met veel hoogte en warmteverlies;
  • Vrijgekomen bruikbare materialen: houten balken, stalen profielen en entresolvloerplaten, deuren, metal-stud wanden en kozijnen;
  • Oplossing: hal in compartimenten opgedeeld, wanden gemaakt van de balken met houtpanelen, verdiepingsvloer gemaakt van een stalen entresolvloer constructie, hergebruik van eigen roostertrap, sparingen gemaakt in de buitengevel voor kozijnen. Geïsoleerde verwarmde kantoorwerkplek gemaakt van de metal-stud wanden.

C.A. de Groot, de bouw ver vooruit

Door het circulair slopen, ga je ook creatiever nadenken over het gebruik van materialen. In de nabije toekomst zal deze manier van hergebruik veel vaker gaan voorkomen en wordt het gestimuleerd vanuit de overheid om bepaalde zaken her te gebruiken in de nieuwbouw situaties. Wij staan als sloopbedrijf aan de bron van alle materialen en daarmee de grondstoffen voor de toekomst. Dergelijke circulaire bouwprojecten zijn pas goed in te vullen, wanneer men materialenkennis heeft, weet wat er vanuit een pand nog hergebruikt kan worden (de materialeninventarisatie) en men met een open vizier en een creatieve geest kijkt naar de nieuwbouw.

Door vroeg in het voorbereidingsproces samen te werken tussen bouwer en sloper kan er veel materiaal ‘gered’ worden en op die manier weer duurzaam ingezet worden. Heeft u nu ook dergelijke wensen, laat het ons dan weten. Wij denken graag met u mee, want C.A. de Groot is de bouw ver vooruit.

INSERT

Check onze bouwmaterialen marktplaats om te zien wat wij allemaal ‘gered’ hebben uit de sloop en wat het aanbod is voor een circulair bouwproject.